Ukraińcom / Aux Ukrainiens

Ukraińcom,

Ukraińcu, jesteśmy na twoje wezwanie,
Tyś jest silny i odważny, masz nasze uznanie,
Nie jesteś słabym tchórzem jak zgnuśniały zachód,
Nie jesteś tyranem, jak wschodu straszny naród,

Twoje podejście jest szczere, pełne wigoru,
Nasz cel jest wspólny, chcemy wolności wyboru,

U ciebie jest wiara i fantazja tworzenia,
Bo razem mamy potężną moc jednoczenia

Więc uwolnijmy od zgryzoty serca nasze,
Ochota wspólnej walki wtedy się ukaże,

Naprawimy krzywdy naszych ojców i matek,
Zmyjemy hańbę zdrady i wspólny upadek,

Wspomnijmy naszych zmarłych, na to zasługują,
Niech losy przyszłe się nami bardziej przejmują,

My, ludy szalone, narody wojowników …
Którzy zmietliśmy Europy przeciwników,
Jak dzielnie razem, i do końca walczyliśmy,
Przed upodlenia czasem ją uchroniliśmy,
Sami cierpieliśmy tym straszliwym chaosem,
który nam wspólnie przypadł złym dziejowym losem

Europa tego nie pamięta wcale, że …

Razem, kozak i husarz, sprytni i zuchwali,
Zielony powróz wezyrom na szyi wiązali,

Nieraz pogoniliśmy razem Moskwicina,
Skruszony wracał, gdzie jego życia dziedzina,

Kiedyś krwawy bolszewik przez nasze wyzwania,
Stracił tak obiekt bezgranicznego kochania,
A Krzyżak dumny i zły, Jagiełły rozkazem,
Żałośnie rozstał się ze swej siły wyrazem,

I tracili oni imperia wszyscy swoje,
Kiedy próbowali Europy podboje,

Tak jak chciałeś, kozaku, tworzymy,
Naszą przyszłość spod dobrego znaku,

Pieśń historii napiszmy dzieciom nową,
Będącą pokoju i wielkości odnową,

Żyjmy w pokoju z sąsiadami wszystkimi,
Czechami, Słowakami, Hunami miłymi,
Wasze barwy niech będą bogactwem i radością,
Tak jak nasze kolory są chwałą i miłością

Kochajmy się nawzajem w szacunku i wzajemności,
Nadajmy wyraz i znaczenie naszej wspólnej wielkości,

 

 

Reference de ce poeme sur mon Facebook

 

Présentation de Poème “Aux Ukrainiens” à l’occasion de concert et manifestation commémorant le 200e anniversaire de la naissance de Taras Chevtchenko (9 mars 2014, Paris, Square Taras Chevtchenko)

 

2014-03-09 - Concert 200 ans chevtchenko poeme Michal Kurela

(photo by Volodymyr Tkachenko)

 

Traduction française (non littéraire, et lointaine de l’idéale, mais bon, ça fera l’affaire pour l’instant !):

 

Aux Ukrainiens

Mon Ukrainien, nous sommes à ton appel,
Tu es fort et courageux, tu as notre respect,
Tu n’es pas un lâche faible comme l’occident stagnant,
Tu n’es pas un tyran, comme la terrible nation de l’est,

Ton approche est sincère, plein de vigueur,
Notre objectif est commun, nous voulons la liberté de choix,

Tu as la foi et de l’imagination pour créer,
Parce que, ensemble, nous avons puissante pouvoir de l’unification

Donc, libérons nos cœurs du chagrin,
Et le désire de la lutte commune alors apparaitra,

Réparons des torts de nos pères et mères,
Lavons la honte des trahisons et de la chute commune,

Rappelons-nous nos morts, ils le méritent
Que le destin futur se soucie plus de nous,

Nous les peuples fous, les nations de guerriers …
Qui avaient balayés les adversaires d’Europe
Comment courageusement, ensemble, et jusqu’à la fin, nous nous sommes battus,
Nous l’avons défendu contre sa déchéance
Nous avons subi ce terrible chaos
Qui nous a tombés ensemble par le mauvais destin historique

L’Europe ne se souvient pas du tout, que …

Ensemble, le cosaque et l’hussard, intelligent et audacieux,
Ont mis une corde verte autour de cou de vizir,

Parfois nous avons poursuivi, ensemble, le Moscovite,
Il revenait, chez lui, repenti,

Une fois le bolchevique sanglant grâce à nos défis,
A perdu l’objet de son amour infini,
Un Teuton fier et maléfique, par l’ordre de Jagellon,
Etait pitoyablement séparé de son expression de la force,

Et ils ont tous perdu leurs empires,
Quand ils ont essayé la conquête de l’Europe,

Comme tu as voulu, cosaque, créons,
Notre avenir sous le bon signe,

Ecrivons une nouvelle chanson de l’histoire pour nos enfants,
Qui sera le renouvellement de notre grandeur et la paix,

Vivons en paix avec tous nos voisins,
Les Tchèques, les Slovaques, les Huns gentils,
Que vos couleurs soient de la richesse et de la joie,
Tout comme nos couleurs sont la gloire et l’amour

Aimons-nous les uns et les autres mutuellement dans le respect,
Donnons l’expression et le sens de notre grandeur commune